Ułatwienia dostępu

Opieka Koordynowana w POZ

Informujemy, że w listopadzie 2022 r. rozpoczęlismy realizację Opieki Koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej dla pacjentów zadeklarowanych do Naszych Lekarzy Rodzinnych.

Przez ponad rok rozwijalismy ten zakres i aktualnie realizujemy szeroką opieką w zakresie następujących chorób:

 - nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków w ramach ścieżki kardiologicznej;

 - cukrzycy i stanu przedcukrzycowego w ramach ścieżki diabetologicznej;

 - astmy oskrzelowej i przewlwkłej choroby obturacyjnej płuc w ramach ścieżki pulmonologicznej;

 - niedoczynności tarczycy oraz diagnostyki guzków tarczycy w ramach ścieżki endokrynologicznej;

 - przewlekłej choroby nerek w ramach ścieżki nefrologicznej.


Opieka Koordynowana pozwala na wykonanie badań diagnostycznych: obrazowych, laboratoryjnych i innych pomocnych w leczeniu chorób przewlekłych. Dodatkowo Lekarz rodzinny może skierować pacjenta na poradę do dietetyka oraz na konsultację z lekarzami innych specjalności: kardiologii, diabetologii, pulmonologii, endokrynologii i nefrologii.

Najczęściej czytane

Udostępnij