Szczepienia HPV

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu pn. Zwiększenie dostępności do bezpłatnych szczepień HPV dla 2178 dziewcząt z obszaru subregionu szczecińskiego oraz wzrost wiedzy na temat profilaktyki i zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HPV.
Dofinansowanie z UE wynosi 90% wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej dziewcząt urodzonych w roku 2009, 2010 i od 14.03.2022 r. 2011 z obszaru subregionu szczecińskiego poprzez wykonanie bezpłatnych szczepień p/ HPV.

Projekt jest skierowany do dziewcząt zamieszkujących subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, M. Świnoujście, M. Szczecin.

Planujemy zaszczepić p/HPV 2178 dziewcząt urodzonych w latach 2009, 2010 i 2011

Realizacja programu rozpocznie się we wrześniu 2021 r.

W ramach realizacji projektu planuje się:

1. Przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych (sierpień-wrzesień 2021)

W sierpniu 2021 zostaną przygotowane materiały edukacyjne dla szkół z obszaru ww. subregionu szczecińskiego. W dniach 1-15 września zostaną wysłane materiały do wszystkich szkół – do dyrektorów i pielęgniarek szkolnych, z prośbą o ich przekazanie dzieciom na godzinach wychowawczych i rodzicom na wywiadówkach (lub za pomocą dziennika elektronicznego).

2. Przeprowadzenie szczepień dla dziewcząt z subregionu szczecińskiego

I dawka wrzesień-październik 2021;II dawka marzec-kwiecień 2022r

Szczepienia będą prowadzone w wybranych Przychodniach POZ w następujących miejscowościach:

Powiat Goleniowski– Goleniów i Nowogard

Powiat kamieński – Kamień Pomorski i Wolin

Powiat gryficki – Gryfice i Trzebiatów

Powiat policki – Police i Szczecin

Świnoujście

Dla Szczecina i gmin przyległych głównie Dobra, Kołbaskowo oraz 2 punkty w Szczecinie Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Chopina 22 i Kadłubka 10-11

Szczepienia będą prowadzone w wybraną sobotę września lub października i w wybrane popołudnie w dzień powszedni.

W punktach naszych Przychodni w Szczecinie dostępność będzie przez cały czas trwania projektu w uzgodnionym terminie.

Miejsca realizacji działań edukacyjnych i świadczeń usług zdrowotnych są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Istnieje możliwość zgłoszenia specjalnych potrzeb przez poszczególnych uczestników/czki projektu np. asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Został uruchomiony telefon o numerze: 518 636 205, pod którym rodzice zgłaszają chęć szczepienia.

Można kontaktować się również przez e-mail: hpv@przychodnie-fabian.pl


Biuro projektu:

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej W. Fabian Sp. J. ul. W. Kadłubka 10-11,
71-521 Szczecin, sekretariat Przychodni.

tel. kom. 518 636 205 , tel. 91 422 66 99

e-mail: hpv@przychodnie-fabian.pl