Profilaktyka


PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

1. Program profilaktyki chorób układu krążenia

Zapraszamy pacjentów w wieku 35,40,45,50,55 lat

W 2022 roku zapraszamy urodzonych w 1987, 1982, 1977, 1972, 1967 roku, którzy nie mieli do tej pory rozpoznanej cukrzycy lub chorób układu krążenia

Lekarz :

•przeprowadza wywiad w kierunku obciążeń genetycznych, palenia tytoniu i aktywności fizycznej

•dokonuje pomiarów: waga, wzrost, obwód pasa i obwód ramienia

•przeprowadza badanie serca i pomiar ciśnienia krwi

•kieruje na badania laboratoryjne na czczo: glukoza i lipidogram

•ocenia ryzyko chorób układu krążenia

•wydaje zalecenia dotyczące dalszego postępowania


2. Program szczepień zalecanychp/HPVdla dziewczynek powyżej 9 r. życia

Dla dziewczynek urodzonych w 2009, 2010, 2011 roku – zapewniamy bezpłatne szczepienie p/HPV szczepionką Gardasil 9 w ramach projektu finansowanego przez UE i Urząd Marszałkowski.

Dla pozostałych dziewczynek proponujemy szczepienie szczepionką Cervarix zakupioną w aptece z refundacją50%lub odpłatną szczepionkę Gardasil 9 w promocyjnej cenie.


3. Program szczepień przeciw grypie

Szczepienie p/grypie zalecamy w szczególności dla osób powyżej 65 r. ż.dla których

pozyskujemy szczepionki bezpłatnie w ramach programów Urzędu Miasta Szczecin.

Dla pozostałych osób zalecamy szczepienie p/grypie szczepionkami zgodnie z obowiązującymi zasadami refundacji Ministerstwa Zdrowia


4. Program szczepień p/COVID19 Program realizowany wg schematów zatwierdzanych przez Ministerstwo Zdrowia po aktywnym działaniu Lekarzy, Pielęgniarek, Rejestracji – w przychodni i w warunkach domowych


5. Program wczesnego wykrywania raka płuc

Program jest kierowany do palaczy papierosóww wieku 50-74 lat .

Lekarz Rodzinny kierujena badanie Tomografii komputerowej Płuca następnie w zależności od stwierdzanych zmian podejmuje adekwatne działania medyczne.


6. Profilaktyka raka szyjki macicy

Badanie cytologii dla kobiet w wieku 25-59 lat, które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.

Badanie profilaktyczne można wykonać w Poradni Ginekologicznej naszej Przychodni przy ul. bł. W. Kadłubka 10-11 ( II piętro ) nr telefonu 91-423-59-70, bez skierowania.


7. Profilaktyka raka piersi

Badanie mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat, które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat.

W załączeniu link do pracowni mammografii NFZ

Wykaz pracowni mammograficznych w województwie zachodniopomorskim <-- kliknij w link