Profilaktyka i diagnostyka

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE - umowa z NFZ


1. Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - POCHP) - PMR ul. bł. W. Kadłubka 10-11

Adresowany do osób powyżej 18 r. ż. palących papierosy, w tym w zakresie diagnostyki POCHP - w szczególności do kobiet i mężczyzn w wieku 40 - 65 lat, którzy nie korzystali z badań objętych programem w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy).
Program obejmuje wypełnienie ankiety u lekarza, w razie konieczności zlecone przez lekarza badanie spirometryczne oraz zalecenia co do dalszego postępowania.

2. Pogram profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK) - PMR ul. Chopina 22 i ul. Kadłubka 10-11

Adresowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 lat, którzy nie korzystali z badań objętych programem w ciągu ostatnich 5 lat ,u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz którzy posiadają aktywne deklatracje u Naszych lekarzy rodzinnych.
Badanie można wykonać u swojego lekarza rodzinnego. Program obejmuje przeprowadzenie wywiadu, wykonanie badań biochemicznych krwi ( cholesterol całkowity, HDL, LDL, TG, glukoza), pomiar ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI, badanie EKG, przeprowadzenie badania przedmiotowego przez lekarza, ocenę poszczególnych czynników ryzyka i możliwości wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości oraz edukację i decyzję co do dalszego leczenia.

3. Program profilaktyki raka szyjki macicy - Poradnia Ginekologiczna ul. Kadłubka 10-11

Adresowany do kobiet w wieku 25 - 59 lat (rocznikowo), które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat.
Badanie profilaktyczne można wykonać w gabinecie ginekologicznym przy ul Kadłubka 10-11 pok. 211 i 212 II piętro, po uprzedniej rejestracji telefon91-423-59-70, bez skierowania.

4. Program profilaktyki gruźlicy - Pielęgniarki środowiskowe

Adresatami Programu jest populacja osób dorosłych zadeklarowanych do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w Naszych przychodniach, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym w szczególności:
- osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
- osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny.

Program realizowany jest poprzez przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy przez pielęgniarkę poz, edukację zdrowotną, a w przypadku pacjentów z grupy najwyższego ryzyka zachorowania pielęgniarka przekazuje lekarzowi poz, do którego zadeklarowany jest pacjent pisemną informację o wynikach ankiety oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania.

BADANIA LABORATORYJNE

Materiał do badań laboratoryjnych zleconych przez naszych lekarzy pobierany jest w Punktach pobrań:

 • zlecenia od lekarzy z przychodni przy ul. Chopina 22 i ul. Niemcewicza 15HPunkt pobrań Alab w przychodni przy ul. Chopina 22
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-11.30
  lub w innych punktach pobrań ALAB na terenie miasta Szczecina
 • zlecenia od lekarzy z przychodni przy ul. bł. W. Kadłubka 10-11Punkt pobrań Diagnostyki w przychodni przy ul. bł. W. Kadłubka 10-11 - II piętro, gab. 201,
  czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-12.00 tel. 661 910 619
  lub Punkt pobrań NZOZ Starzyński przy ul. Starzyńskiego 2 i Szpitala przy ul. Unii Lubelskiej 1

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

Badania USG

Przychodnia ul. Kadłubka 10-11, rejestracja ogólna tel. 91 421 00 83

 • Roland Kopeć- specjalista chorób wewnętrznych wykonuje badania USG - brzucha, tarczycy, prostaty, jąder
 • Sebastian Kruk - w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej wykonuje badania USG - brzucha, tarczycy, prostaty, jąder

Przychodnia przy ul. Chopina 22, rejestracja tel. 91 454 21 33

 • specjalista radiodiagnostyki – lek. Anna Głowacka wykonuje badania USG – brzucha, tarczycy, piersi, naczyń, Dopplera tętnic szyjnych


Przychodnia Akson Gabinety Specjalistyczne, rejestracja tel. 91 422 20 00

 • specjalista radiolog – dr n. med. Violetta Posio wykonuje badania USG – brzucha, tarczycy, piersi, naczyń, Dopplera tętnic szyjnych

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej: Dzień przed badaniem ESPUMISAN 3X2 kaps. W dniu badania na czczo. Na 2 godz. przed badaniem wypić 1 litr płynu i nie oddawać moczu.Na badanie zabrać wyniki poprzednich badań USG.

Badania słuchu

Poradnia laryngologiczna ul. Kadłubka 10-11 rejestracja I piętro tel. 91 4226559

 • lek. Ewa Sadowska wykonuje badania tympanometryczne
 • st. tech. Lucyna Wójcik wykonuje badania audiometryczne

Badania wzroku

Poradnia okulistyczna ul. Kadłubka 10-11, rejestracja I piętro tel. 91 422 65 59

Badania Holtera ciśnienia krwi

  Przychodnia ul. Kadłubka 10-11, rejestracja I piętro tel. 91 4226559

  • mgr Izabela Piekarska, mgr Bożena Magda

  Badania EKG i spirometria

  Przychodnia ul. Kadłubka 10-11, gabinet zabiegowy, nr 6 tel. 91 424 14 09

  Badania EMG i potencjały wywołane

  • AKSON Gabinety specjalistyczne przy ul. Niemcewicza 15 H, rejestracja tel. 91 422 20 00
   dr n. med. Andrzej Fabian specjalista neurolog