Informacje

Zasady zapisu na wizyty ambulatoryjne i domowe

Pacjent lub osoba przez Niego upoważniona może umówić się na termin wizyty do lekarza rodzinnego osobiście w rejestracji, mailowo lub telefonicznie.

Numery telefonów do rejestracji Przychodni przy ul. bł. W. Kadłubka 10-11:

Rejestracja do Lekarzy Rodzinnych i na badania USG:
tel. 91 421 00 83 lub przez centralę
tel. 91 50 66 333, 91 422 34 61
8.00-18.00

Rejestracja Specjalistyczna na II piętrze do Poradni Diabetologicznej gabinet 206
tel. 91 423 24 74
wtorek - 15.00-18.00
środa - 8.00-14.00
czwartek - 16.00-18.00

Rejestracja Pediatryczna
tel. 91 422 73 74 lub przez centralę 91 50 66 333, 91 422 34 61
8.00-18.00

Rejestracja Specjalistyczna (do Poradni Dermatologicznej, Okulistycznej, Otolaryngologicznej, Urologicznej, Preluksacyjnej, Ortopedycznej dla Dorosłych)
tel. 91 422 65 59 lub przez centralę 91 50 66 333, 91 422 34 61
8.00-18.00

Rejestracja Ginekologiczna i Dietetyk II piętro gabinet 210
tel. 91 423 59 70
poniedziałek - 8.00-18.00
wtorek - 10.30-19.00
środa - 8.00-18.00
czwartek - 8.00-16.00
piątek - 8.00-14.00

Rejestracja do Poradni Neurologicznej w AKSON Gabinety Specjalistyczne przy ul. Niemcewicza 15 H
tel. 91 4 222 000

Rejestracja do Lekarzy Rodzinnych w Przychodni przy ul. Chopina 22
tel. 91 50 65 888, 91 45 42 133

Przy rejestracji wymagane jest:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL
  • dowód ubezpieczenia w przypadku niepotwierdzenia uprawnień do świadczeń w systemie e-Wuś
  • skierowanie/ kod do e-skierowania tylko do poradni dermatologicznej, diabetologicznej, neurologicznej, okulistycznej, otolaryngologicznej, preluksacji, urologicznej i na badanie USG

Do Lekarzy Rodzinnych i Pediatrów w nagłym pogorszeniu stanu zdrowia przyjęcia w dniu zgłoszenia, we wszystkich innych sytuacjach zgodnie z kolejnością rejestracji.