Postępowania ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty na:

Zapytanie ofertowe nr 2B/2018/POWER w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: Wykładowców podczas kursu z zakresu chorób układu kostno – stawowo - mięśniowego, dostępne jest na stronie internetowej Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1136316

Data aktualizacji 11.09.2018 r.