Dokumenty do pobrania

1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Nowe kompetencje lekarzy z województwa zachodniopomorskiego, szansą na szybszą diagnozę oraz skuteczniejsze leczenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - plik do pobrania

2. Załącznik numer 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ KWALIFIKACYJNY oraz KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DO PROJEKTU - plik do pobrania, oświadczenie

aktualizacja formularza 11.06.2018 r.

3. Dokumenty dla uczestników zamieszkałych powyżej 50 km od Szczecina: