Odwołanie wizyty

Pacjent ma możliwość odwołania wizyty poprzez :

  • wysłania e-maila z informacją na adres: odwolaj.wizyte@przychodnie-fabian.pl
  • wysłania sms pod numer :
    - 515473724 dla dla poradni: dermatologicznej, preluksacji, okulistycznej, urologicznej, otolaryngologicznej
    - 515473726 dla poradni ginekologicznej
    - 515473728 dla poradni diabetologicznej