Dla pacjenta

Zapisy do Lekarza POZ
W celu objęcia opieką lekarza rodzinnego w naszej Przychodni należy:

1) wypełnić druk deklaracji do lekarza/pielęgniarki / położnej POZ, z wypełnioną deklaracją i dokumentem tożsamości zgłosić się do rejestracji,

2) lub wypełnioną deklarację podpisaną:
- elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub
- cyfrowym podpisem umieszczonym na e-dowodzie lub
- profilem zaufanym
przesłać na adres e-mail:

rejestracja@przychodnie-fabian.pl - Przychodnia przy ul. bł Kadłubka 10-11

rejestracjachopina@przychodnie-fabian.pl Przychodnia przy ul. Chopina 22

3) lub przesłać deklarację za pośrednictwem konta IKP
4) rejestracja weryfikuje uprawnienia pacjenta w systemie e-WUŚ,
5) nie ma konieczności zawiadamiania poprzedniej przychodni o rezygnacji.

Każdy pacjent ma prawo do zmiany lekarza, pielęgniarki, położnej maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym. Wyboru lub zmiany lekarza dokonuje się bezpośrednio w przychodni POZ i nie trzeba tego faktu potwierdzać w OW NFZ.


Każda kolejna zmiana wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 80 zł. Opłaty nie trzeba wnosić, jeśli ponowny wybór wynika ze zmiany miejsca zamieszkania pacjenta lub zmiany miejsca wykonywania świadczeń przez lekarza, pielęgniarkę, położną.

Opłatę dodatkową należy uiścić na konto: ZOW NFZ w Banku Gospodarstwa Krajowego
O/Szczecin 10 1130 1176 0022 2011 5520 0001.


Uprzejmie informujemy, że w przypadku zmiany numeru PESEL lub imienia i nazwiska
zawartych w deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej POZ, pacjent
zobowiązany jest złożyć musi być wypełnione oświadczenie o zmianie danych osobowych (druk dostępny w Rejestracjach).


Zapisy do lekarza POZ przychodnia przy ul. Kadłubka 10-11

 • dr n.med. Anna Fabian-Danielewska- w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • dr n.med. Katarzyna Grzesiak- w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • lek. Kinga Keim - specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • dr n.med. Agata Pieniawska – specjalista pediatrii
 • lek. Jakub Sosnowski – specjalista medycyny rodzinnej
 • dr n.med. Kinga Walczakiewicz - w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • pielęgniarka dla dorosłych i dzieci : Ewa Dziendzik, Danuta Weiner, Anna Świerbiołek,
  Magdalena Bałuczyńska
 • położna: Weronika Drozdalska

Zapisy do Lekarza POZ przychodnia przy ul. Chopina 22

 • lek. Michalina Morawska w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
 • lek. Marta Bobryk specjalista medycyny rodzinnej i medycyny paliatywnej
 • lek. Katarzyna Raczyńska specjalista medycyny rodzinnej
 • pielęgniarki: Kamila Olber
 • położna: Weronika DrozdalskaInformacja o szczepieniach przeciwko COVID-19

Warunki udzielania teleporad- pobierz

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej po śmierci

Upoważnienie do dostępu do informacji

Upoważnienie do dostępu do informacji dla dzieci

Porada telefoniczna dla pacjentów nieubezpieczonych

Jak założyć Internetowe Konto Pacjenta? - kliknij