Postępowania ofertowe

1. "Rozeznanie rynku na materiały szkoleniowe dla uczestników" - plik rozeznania i zał. nr 1

2. Zapytanie ofertowe nr 2/2017/POWER w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: Wykładowców podczas kursów z zakresu chorób układu kostno – stawowo - mięśniowego, dostępne jest na stronie internetowej Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.g...