Aktualności

19-03-2018

Informujemy, że w zakładce Nabór na partnera do nowego projektu umieszczono informację na temat konkursu na nabór partnera/ów do realizacji projektu w ramach działania 5.4 PO WER.


14-03-2018

Informuję, że zgodnie z prośbą lekarzy jedna edycja kursu psychiatrycznego odbędzie się w Koszalinie w sobotę 14.04.2018 r.

W zakładce Psychiatria dla LR zaproszenie, program i karta zgłoszenia.

Kartę proszę wysłać do 25 marca na adres wskazany w zaproszeniu.


16-02-2018

Informujemy, że po posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej w dniu 16.02.2018 r. zamieszczono aktualne listy uczestników poszczególnych kursów.


04-01-2018

Informujemy o zmianie programu i terminów kursu: Profilaktyka chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia otyłości i powikłań.

Szczegóły w zakładce Profilaktyka CHUK.


04-01-2018

Informujemy, że w Dokumentach do pobrania zamieszczono nową wersję pliku Załącznik numer 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ KWALIFIKACYJNY oraz KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DO PROJEKTU


04-01-2018

Najbliższe terminy posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej: 12.01.2018 r., 26.01.2018 r., 9.02.2018 r., 16.02.2018 r. i 23.02.2018 r.


27-12-2017

Informujemy, że w zakładce Dokumenty do pobrania udostępniono poprawioną wersję Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie


05-12-2017

Informujemy , że uruchomiono dodatkowa edycję Kursu: „Choroby układu ruchu w POZ - badanie przedmiotowe układu ruchu, USG jako metoda diagnostyczna,metody rehabilitacji i terapii manualnej” w dniach 24-25 luty 2018 r.